Tagaytay-Laiya Batangas 2011 - ferdzdecena

Laiya Beach, San Juan, Batangas Les Caraibes Resort

Laiya BeachSan JuanBatangasLes Caraibes ResortPhilippinesSouth East Asia